You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Biểu khung thuế suất thuế tài nguyên

2018-9-3 · Căn cứ vào biểu mức thuế suất này, Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định mức thuế suất cụ thể đối với từng loại tài nguyên trong từng thời kỳ bảo đảm các nguyên tắc sau: Phù hợp với danh mục nhóm, loại tài nguyên và trong phạm vi khung thuế suất do Quốc hội quy định;

Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên mới nhất năm 2017

2  · Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên mới nhất năm 2017. Thuế suất thuế tài nguyên tăng 2-5%. Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, từ ngày 01/7/2016, Nghị quyết 1084/2015/UBTVQH13 về việc ban hành biểu mức thuế suất …

Hướng dẫn tính thuế tài nguyên với đá làm vật liệu xây dựng

2017-11-14 · Căn cứ giá tính thuế tài nguyên đã xác định để áp dụng sản lượng tính thuế đối với đơn vị tài nguyên tương ứng. Giá tính thuế đối với tài nguyên khai thác được xác định ở khâu nào thì sản lượng tính thuế tài nguyên áp dụng tại khâu đó". Điều 6 Thông tư ...

Cách tính thuế tài nguyên theo quy định hiện hành

Thuế tài nguyên phải nộp trong kỳ = Sản lượng tài nguyên tính thuế x Mức thuế tài nguyên ấn định trên một đơn vị tài nguyên khai thác Việc ấn định thuế mức thuế được thực hiện căn cứ vào cơ sở dữ liệu của cơ quan Thuế, phù hợp với các quy định về ấn định thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Sản lượng tài nguyên tính thuế

Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam

2021-7-2 · Ngày 20/12/2019, UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam (kèm theo Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND). Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020. Xem chi tiết tại đây./. 03/01/2020. Xem cỡ chữ A A.

Hướng dẫn cách tính thuế tài nguyên mới nhất

2019-3-15 · Hướng dẫn cách tính thuế tài nguyên. Trường hợp 2: Tài nguyên không xác định được số lượng. Tài nguyên không xác định được số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng thực tế của tài nguyên khai thác do chứa nhiều chất, tạp chất khác nhau và được bán ra sau khi ...

Thuế suất, căn cứ tính thuế tài nguyên

2021-2-9 · Thuế tài nguyên phải nộp trong kỳ = Sản lượng tài nguyên tính thuế x Mức thuế tài nguyên ấn định trên một đơn vị tài nguyên khai thác. + Việc ấn định thuế tài nguyên được dựa trên cơ sở dữ liệu của cơ quan Thuế, phù hợp với các quy định về ấn định thuế theo ...

Các đối tượng chịu thuế Tài nguyên mới nhất năm 2020

2. Những sản phẩm phải nộp thuế tài nguyên năm 2020. Căn cứ vào mục 1 ở trên thì có thể thấy rằng trong năm 2020 có 9 đối tượng chịu thuế tài nguyên là: Khoáng sản kim loại, khoáng sản không kim loại, sản phẩm của rừng tự nhiên, hải sản tự nhiên, nước tự nhiên ...

Bảng tổng hợp Thuế suất thuế TNDN qua các …

2012-7-27 · Từ ngày 01/01/2016 trở đi. Tất cả DN, trừ các trường hợp ưu đãi về thuế TNDN. 20%. Tải về: Bảng tổng hợp Thuế suất thuế TNDN qua các năm: File đính kèm. Thông tư 78/2014/TT-BTC, ngày 18/06/2014, Hướng dẫn thi hành …

Nghị quyết 1084/2015/UBTVQH13 ban hành Biểu mức thuế ...

Ban hành kèm theo Nghị quyết này Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên theo khung thuế suất thuế tài nguyên được quy định tại Điều 7 của Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 71/2014/QH13. Điều 2 Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Mức thuế suất thuế TNDN mới nhất năm 2022

2022-3-23 · Mức thuế suất thuế TNDN là 40% áp dụng với các trường hợp các mỏ tài nguyên quý hiếm có từ 70% diện tích được giao trở lên ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. 4.

Cách tính thuế tài nguyên theo quy định hiện hành

Đối tượng chịu thuế tài nguyên được quy định cụ thể tại Thông tư 152/2015/TT-BTC, là các tài nguyên thiên nhiên trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc chủ quyền và quyền tài ...

Thuế suất thuế TNDN năm 2022

3. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam từ 32% đến 50% phù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh. Khoản 3 Điều 11 Thông tư 78/2014 đã nêu rõ quy định trên, cụ thể ...

9 điểm tham quan nổi tiếng ở Hồ Nam, Trung Quốc

2022-6-16 · Hồ Nam bao bọc 3 mặt bởi núi đá. Phần lớn của Hồ Nam là đồi và núi thấp. Đỉnh cao nhất tại Hồ Nam là Tĩnh Cương Sơn tại vùng giáp ranh của Viêm Lăng, với cao độ là 2.122m. Tỉnh Hồ Nam giàu tài nguyên và khoáng …

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND Bảng giá tính thuế tài …

Đối với các loại tài nguyên chưa có giá tính thuế tài nguyên hoặc phải điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên tại Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định này do không còn phù hợp với quy định, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Điều 3.

Biểu thuế suất thuế tài nguyên theo quy định mới nhất?

2021-8-22 · 2. Biểu thuế suất thuế tài nguyên. Theo Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015, sửa đổi bởi Điều 1 Thông tư số 12/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016: "Điều 1. Thuế suất thuế tài nguyên làm căn cứ tính thuế tài …

Nhà sản xuất máy nghiền tại tỉnh Hồ Nam

Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng quyết định chuyển đổi Công ty Phú Tài thuộc Quân khu 5 thành Công ty cổ phần phú Tài (Quyết định số 150/2004/QĐ-BQP). Đầu tư thành lập Nhà máy chế biến gỗ - Chi nhánh Công ty tại tỉnh Đồng Nai. Thành lập Đội sản xuất đá

Cách tính thuế tài nguyên ? Biểu khung thuế suất thuế tài ...

2021-8-22 · "Điều 1 Thuế suất thuế tài nguyên làm căn cứ tính thuế tài nguyên đối với từng loại tài nguyên khai thác được quy định tại Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên ban hành kèm theo Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có)".

Tăng mức thuế suất thuế tài nguyên |=> Đăng trên báo Bắc ...

2015-12-10 · Thuế suất thuế tài nguyên thể hiện mức độ điều tiết của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên. Mức thuế suất thuế tài nguyên hiện đang được quy định mức thuế suất cụ thể cho từng loại tài nguyên trên cơ sở biểu khung thuế suất do Quốc hội quy định tại Luật Thuế tài nguyên.

Căn cứ tính thuế tài nguyên nước

2020-8-10 · Cơ sở tính toán thuế tài nguyên. Căn cứ khoản 5, Điều 5 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên: Đối với nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh …

Biểu thuế suất thuế tài nguyên 2016

2015-12-10 · Kim Mỹ. Đồng thời, Nghị quyết 1084/2015/UBTVQH13 còn quy định mức thuế suất tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại; sản phẩm của rừng tự nhiên; hải sản tự nhiên; nước thiên nhiên; yến sào thiên nhiên và một số tài nguyên khác; dầu thô …

Cách tính thuế tài nguyên theo quy định

Việc ấn định thuế tài nguyên được thực hiện căn cứ vào cơ sở dữ liệu của cơ quan Thuế, phù hợp với các quy định về ấn định thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 2. Sản lượng tài nguyên tính thuế. – Đối với tài nguyên khai thác xác định ...

Đề xuất hoàn thiện chính sách thuế tài nguyên tại …

2021-7-26 · 1. Quốc hội (2009), Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12; 2. Chính phủ (2010), Nghị định số 50/2010/NĐ-CP, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên; 3. Bộ Tài chính (2013), Thông tư số …

Sổ tay Thuế Việt Nam 2021

2021-7-1 · Thuế tài nguyên 23 Thuế bất động sản 24 Thuế bảo vệ môi trường 25 Thuế xuất nhập khẩu 26 Thuế suất ... giai đoạn giảm thuế với thuế suất giảm ở mức 50% so với mức thuế suất đang áp dụng. Tuy nhiên, trong

Chuyên đề 12 THUẾ TÀI NGUYÊN

2021-11-13 · 12.1. Nội dung cơ bản của Pháp luật thuế Tài nguyên. Tại Việt Nam vào ngày 30/03/1990 Hội đồng Nhà nước đã ban hành Pháp lệnh 34-LCT/HĐNN8 quy định về thuế Tài nguyên. Sau đó pháp lệnh này được sửa đổi bổ sung bởi Pháp lệnh 07/2008/PL-UBTVQH12 ngày 22/11/2008. Ngày 25/11/2009 ...

Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế tài nguyên

Phạm vi áp dụng. Thông tư này hướng dẫn về đối tượng chịu thuế; Người nộp thuế; Căn cứ tính thuế; Miễn, giảm thuế tài nguyên và tổ chức thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành ...

Bạn đã nắm được thuế suất thuế tài nguyên chưa? [Cập ...

2022-5-26 · Thuế suất thuế tài nguyên yến sào thiên nhiên và tài nguyên khác. 4. Các trường hợp miễn, giảm thuế tài nguyên. 5. Cơ sở pháp lý. 1. Công thức tính thuế tài nguyên. Thuế tài nguyên được tính dựa trên sản lượng tài nguyên tính thuế, giá tính thuế tài nguyên, thuế suất ...

Cách tính thuế tài nguyên năm 2020

Giá tính thuế tổ chức tài nguyên. x. Thuế suất. Trường hợp cơ quan nhà nước ấn định mức thuế tài nguyên phải nộp trên một đơn vị tài nguyên khai thác thì số thuế phải nộp được tính như sau: Thuế tài nguên phải nộp. =. Sản lượng tài nguyên tính thuế. x. Mức ...

Thuế tài nguyên: cách tính thuế, cách khai thuế

2010-5-14 · Công thức tính thuế tài nguyên: Thuế phải nộp trong kỳ. =. Sản lượng tài nguyên tính thuế. x. Giá tính thuế đơn vị tài nguyên. x. Thuế suất. Trong một số trường hợp đặc biệt, cơ quan nhà nước ấn định mức thuế tài nguyên phải nộp trên một đơn vị tài nguyên khai thác:

Đề xuất hoàn thiện chính sách thuế tài nguyên tại Việt Nam

2021-7-25 · Đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách thuế tài nguyên. Từ thực trạng trên, một số giải pháp được đề xuất để hoàn thiện chính sách TTN như sau: Một là, về đối tượng nộp thuế: Ngoài việc đóng góp vào nguồn thu ngân sách thì TTN là một công cụ quản lý tài ...

Thuế tài nguyên là gì và cách tính thuế tài …

2020-5-27 · Khái niệm. Thuế tài nguyên là một loại thuế gián thu. Đây là số tiền mà tổ chức, cá nhân phải nộp cho nhà nước khi khai thác tài nguyên thiên nhiên. Nói cách khác, đây là một loại thuế điều tiết thu nhập về hoạt động khai thác, …